Jëf

jàng

Jëf

Add "jëf" in Wolof to your vocabulary. jëf, nom /-j-er-f/ Examples of jëf Usage: ñoom jëf Indefini

Ndam

jàng

Ndam

Add "ndam" in Wolof to your vocabulary. ndam, nom /-n-d-a-m/ Examples of ndam Usage: ndam ak mbégté

Saytukat

jàng

Saytukat

Add "saytukat" in Wolof to your vocabulary. saytukat, nom /--zh-a-y--tsh-u--q-a--tsh/ Examples of s

Ab Xew-Xew Wolof Baax

jàng

Ab Xew-Xew Wolof Baax

Learn new vocabulary from the Wolof Library Book Series 24. Books in this series about what makes a

Njàng

jàng

Njàng

Add "njàng" in Wolof to your vocabulary. njàng, nom /-n-jà-n-g/ Examples of njàng Indefinite artic

Yɛn Ara Asaase Nyi - Akan Wày

jàng

Yɛn Ara Asaase Nyi - Akan Wày

Suuf feeñal nekk sunu suuf. Ñùn fay nanu ab ñdëg màg. Sunu maam réeral nañu seen dund. Dafay léegui

Siiw

jàng

Siiw

Add "siiw" in Wolof to your vocabulary. siiw, nom /--zh-e-w/ Examples of siiw Usage: Indefinite a

Ab Tur Wolof Baax

jàng

Ab Tur Wolof Baax

Learn new vocabulary from the Wolof Library Book Series 23. Books in this series about what makes a

Njuréef

jàng

Njuréef

Add "njuréef" in Wolof to your vocabulary. njuréef, nom /-n-j-u-r-eye-f/ Examples of njuréef Usage: