Mary Yirenkyi

jàng

Mary Yirenkyi

Kan nekk Mary Yirenkyi? Mary Yirenkyi def na "I Sing Of A Well". Gana nekk réew ko. Moom nópp réew

Estetik Bi "Osei Kwame Despite"

jàng

Estetik Bi "Osei Kwame Despite"

Nànd sëricë bi bi Osei Kwame Despite. Dafay nekk ab goor. Am réew nekk Gana. Làkk bi bi am xol nekk

Estetik Bi "Janet Kanini"

jàng

Estetik Bi "Janet Kanini"

Nànd sëricë bi bi "Janet Kanini". Ñoom réew nekk Keña. Moom nópp ñoom réew. Moom jàng bis bu ci nekk

Ab Nitt Baax

jàng

Ab Nitt Baax

Ab Nitt Baax jàng mandute dimbali nit ni #baax #nitt #jàng #mandute #dimbali #nit ni

Estetik Bi "Vusi Mahlasela"

jàng

Estetik Bi "Vusi Mahlasela"

Nànd sëricë bi bi "Vusi Mahlasela". Ab njaboot màgg ab sëricë bi bi nitt. "Vusi Mahlasela" nekk ab n

Estetik Bi "John Lewis"

jàng

Estetik Bi "John Lewis"

Nànd estetik bi bi "John Lewis". "John Lewis" nekk ab nitt. Am réew nekk Amerik. Làkk bi bi am xol n

Estetik Bi "Femi Branch"

jàng

Estetik Bi "Femi Branch"

David Babafemi Mauton Osunkoya nekk Femi Branch. Dafay nekk ab goor. Am bisu-judd nekk alxames. Mee

Liggeey Bi "Oladimeji Alimi"

jàng

Liggeey Bi "Oladimeji Alimi"

Oladimeji Alimi def lan? Oladimeji Alimi nekk ab nit baax. Am réew nekk Niseriya. Dafay nópp Afrig.