fie.nipa,

Reggie Rockstone

Bisu-judd bi bi Reggie Rockstone nekk Gaawu. awril 11, 1964.
Reginald Yaw Asante Ossei nekk "Reggie Rockstone".

Reggie Rockstone tógg HipLife.

Am réew nekk Gana. Dafay nópp Afrig. Dafay jàng bis bu ci nekk.

Reggie Rockstone nekk ab nit baax. Ñùn nópp Reggie Rockstone.

<< Jiitu | Bi Ci Topp >>