Nyaseto,

Papa Lɛ Lɛ Lɛ

"Papa Lɛ Lɛ Lɛ" nekk lan?

"Papa Lɛ Lɛ Lɛ" nekk ab wày.

Suba, ñùn dinanu woy "Papa Lɛ Lɛ Lɛ".

Kaddù.

Papa  lɛ lɛ lɛ ao lo
Papa, papa
Atsu mɛ le emɛ o
Etse mɛ le mɛ  o 
Papa, papa ao lo
<< Jiitu | Bi Ci Topp >>