Museke,

Firi Bi "Wulomei - Omanye Aba"

Nànd "Wulomei - Omanye Aba".

"Wulomei - Omanye Aba" nekk ab woy.
Làkk bi bi woy bi nekk gadangbe.

Firi

"Omanye" tekki "ndam".
Ndam ñëw.

<< Jiitu | Bi Ci Topp >>