Barkadar,

Amerik: Koolute Ñùn Yalla Ci Biir

Amerik nekk ab réew, Amerik bëj-gannaar ci biir.
Bis tembte wi bi Amerik nekk alxames. Sulet 04, 1776.
Amerik am nekkin 50.
Payub-reew bi bi Amerik nekk Washington D.C.
Gox siiw wi nekk New York City.
Ab dëkaale bi Amerik nekk ab Amerikee.

Njiit bi Amerik nekk ab ñdiit.
Nësër bi Amerik nekk koolute ñùn yalla ci biir.

Njiit bi Amerik nekk ñdiit bi.

Nit Ni

Nit ni 328200000 dëkk Amerik ci biir.

Xaalis

Xaalis bi Amerik nekk dolaar Amerikee.
Mandarga bi bi dolaar nekk "$".

<< Jiitu | Bi Ci Topp >>