fie.nipa,

Dangay Yaa Ngi Nekk Seen Xel

Dangay yaa ngi nekk seen xel.

Dangay yaa ngi am xaaj ñetj yi: yaram, xel ak xel.

Ñëpp mu ngi am yaram. Yaram mu ngi nekk góor mbaa jigéen.

Seen xel mu ngi yaakar xalaaj yi. Seen yaram mu ngi wax seen xel jëm. Seen xel mu ngi [control] seen yaram.

Sudee seen xel mu ngibayi seen yaram suboba dangay dinga dee. Seen xel ak sama xel ñu ngi nekk benn.

Dangay yaa ngi nekk seen xel.

<< Previous | Next >>