Barkadar,

Gana: Peexte Ak Yoon

Gana nekk ab réew, Afrig ci biir. Bis tembte wi bi Gana nekk àlarba. màrs 06, 1957.

Njiit bi Gana nekk ab ñdiit. Nësër bi Gana nekk peexte ak yoon.

Njiit bi Gana tamit nekk ñdiit bi.

Nit Ni

Nit ni 27000000 dëkk Gana ci biir.

<< Jiitu | Bi Ci Topp >>