Aiyewo,

Mary Yirenkyi

Kan nekk Mary Yirenkyi?

Mary Yirenkyi def na "I Sing Of A Well".

Gana nekk réew ko. Moom nópp réew ko.

Moom jàng bis bu ci nekk. Moom nekk nit baax.

Ñùn nópp ko.

<< Jiitu | Bi Ci Topp >>