Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

jàng

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg alal. Damay daje ab liggeeykatu bank

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

jàng

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg alal. Damay daje ab liggeeykatu bank

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

jàng

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg alal. Damay daje ab liggeeykatu bank

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

jàng

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg alal. Damay daje ab liggeeykatu bank

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

jàng

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg alal. Damay daje ab liggeeykatu bank

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

jàng

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg alal. Damay daje ab liggeeykatu bank

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

jàng

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg alal. Damay daje ab liggeeykatu bank

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

jàng

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg alal. Damay daje ab liggeeykatu bank

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

jàng

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg alal. Damay daje ab liggeeykatu bank