Tey Kaddù: Demokarasi

jàng

Tey Kaddù: Demokarasi

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg demokarasi. demokarasi, nom.1 /-de-

Nyamfowa 3:15

jàng

Nyamfowa 3:15

Bokk nekk yoon bi, dëgg bi ak dund bi. #bokk #yoon #dëgg #dund

Tey Kaddù: Gaïnde

jàng

Tey Kaddù: Gaïnde

Jàng mbëgeel, bis yepp.: "gaïnde" in Wolof gaïnde Wolof nom.1 ab gaïnde am ab geen Indefinite arti

Tey Kaddù: Jàrgoñ

jàng

Tey Kaddù: Jàrgoñ

Jàng mbëgeel, bis yepp.: "jàrgoñ" in Wolof jàrgoñ Wolof nom.1 ñoom jàrgoñ Indefinite article: ab j

Tey Kaddù: Jasit

jàng

Tey Kaddù: Jasit

Jàng mbëgeel, bis yepp.: "jasit" in Wolof jasit Wolof nom.1 ab jasit bëgg ndox Indefinite article:

Tey Kaddù: Golo

jàng

Tey Kaddù: Golo

Jàng mbëgeel, bis yepp.: "golo" in Wolof golo Wolof nom.1 ab golo lékk banaana Indefinite article:

Tey Kaddù: Sindax

jàng

Tey Kaddù: Sindax

Jàng mbëgeel, bis yepp.: "sindax" in Wolof sindax Wolof nom.1 ab sindax lékk ngooñ Indefinite arti

Tey Kaddù: Lëpaalëp

jàng

Tey Kaddù: Lëpaalëp

Jàng mbëgeel, bis yepp.: "lëpaalëp" in Wolof lëpaalëp Wolof nom.1 ab lëpaalëp nekk rafet Indefinit

Tey Kaddù: Picc

jàng

Tey Kaddù: Picc

Jàng mbëgeel, bis yepp.: "picc" in Wolof picc Wolof nom.1 ab picc naaw Indefinite article: ab picc