Jàng mbëgeel, bis yepp.

Sua kasahorow nekk ab bataaxal xibaar imeel. Sua kasahorow soxla simili 3 bi sa waxtu. Sua kasahorow nekk feex.

Sudee dangay [act:read] Sua kasahorow suboba dangay dinga màgg bis yepp. Door tey.

  • Mbëgeel
  • Jàmm
  • Mandute

    Akufo-Addo Ñdiit: Damay Dina Jox $1,000,000 Kontitisiyon Sa

    Baatukaay: Wolof -