Jàng mbëgeel, bis yepp.

Sua nekk ab bataaxal xibaar yi imel. Sua soxla simili 3 bi sa waxtu.

Door tey!

Wolof kasahorow

Baatukaay: Wolof -

  • Tey Kaddù: Alal
  • Tey Kaddù: Rëdd
  • Tey Kaddù: Ñeenti-Coñ
  • Tey Kaddù: Wërngal
  • Tey Kaddù: Ñetti-Coñ
  • Tey Kaddù: Demokarasi
  • Tey Kaddù: Gaïnde