Tey Kaddù: Bisnes

jàng

Tey Kaddù: Bisnes

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg alal. Damay daje ab liggeeykatu bank

Tey Kaddù: Liggeeykatu Bank

jàng

Tey Kaddù: Liggeeykatu Bank

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg alal. Damay daje ab liggeeykatu bank

Tey Kaddù: Wakili'En

jàng

Tey Kaddù: Wakili'En

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg demokarasi. Damay daje ab polotisiye

Tey Kaddù: Ñdiit

jàng

Tey Kaddù: Ñdiit

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg demokarasi. Damay daje ab polotisiye

Tey Kaddù: Pall

jàng

Tey Kaddù: Pall

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg demokarasi. Damay daje ab polotisiye

Tey Kaddù: Sañcc

jàng

Tey Kaddù: Sañcc

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg kër. Damay daje ab tabaxkat. Tabaxka

Palaŋ

jàng

Palaŋ

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay bëgg kër. Damay daje ab tabaxkat. Tabaxkat bi dina dimbali man.

Firi Bi "Hillsong – Atweaseboɔ"

jàng

Firi Bi "Hillsong – Atweaseboɔ"

Nànd "Hillsong – Atweaseboɔ". "Atweaseboɔ" nekk ab woy. Làkk bi bi woy bi nekk Akan. Firi "Atweasebo

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

jàng

Tey Kaddù: Liggeey Bu Metti

Bokk làkk yepp ci biir. Wolof Damay am ab bëgg-bëgg. Damay bëgg alal. Damay daje ab liggeeykatu bank