Museke,

Firi Bi "Bisa Kdei - Odo Carpenter"

Nànd "Bisa Kdei - Odo Carpenter".

"Bisa Kdei - Odo Carpenter" nekk ab woy.
Làkk bi bi woy bi nekk Akan.
At bi bi woy bi nekk 2014.

Firi

Sudee dangay fàtaliku ndorteel bi suboba seen mbëgeel dina dellu.
Bisa Kdei nekk ab mënisé.
Dafay nekk neew doole.
Ab xale bu jigeen nópp moom.
Bisa Kdei nekk naat.
Bisa Kdei faté mbëgeel bi bi xale bu jigeen ji.
Xale bu jigeen ji nekk sëngéem.
Bisa Kdei fàtaliku am taariix.
Am mbëgeel dellu.

<< Jiitu | Bi Ci Topp >>